Общи условия

   

    Общи условия

 

 Моля, прочетете внимателно тези условия преди да ползвате услугите на сайта. Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "Ремиан-РС ЕООД" (наричан по-долу "charomat.com") от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн ''charomat.com'' (наричан за краткост "сайт").  "Ремиан-РС ЕООД” е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България. Тези условия обвързват всички потребители. Ако използвате услугите на ''charomat.com" се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 
1. Aвторски права и ограничения
 
charomat.com дава право на потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни на сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на charomat.com. Не се позволява материалите на сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.
 
 
 

2. Покупка  на стоки,предоставени от ''charomat.com"

Charomat.com предоставя услуги, свързани с продажбата на продукти, рекламирани на сайта. Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС. Charomat.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Потребителят има право да поръчва продукти и услуги, предоставяни от charomat.com и да избира желаните количества и размери, свързани с тях. Поръчката се смята за направена след потвърждаване на оформената през сайта поръчка в телефонен разговор с потребителя.Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на chaeomat.com по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

 

​3. Доставка

 

Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Доставката на поръчаните продукти се извършва според посочените срокове и цени, на посочения от него адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва charomat.com  със задължението за изпълнение на доставката.

Доставката на поръчания продукт се заплаща от клиента. Cумата е в посочен от куриерската компания размер и зависи от местоположението на посочения адрес.  Виж страница Доставка и плащане.

Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок (този срок е седем работни дни и е определен от условията на куриерска фирма "Рапидо"), поръчката се счита за отпаднала и charomat.com се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка. Доставките се извършват с куриреска фирма "Рапидо" в работно време от 8:00 до 18:00 часа.

В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.


   4. Плащане на закупени продукти и услуги


Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и цената на доставка определена от куриерската фирма. Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Плащането се осъществява с наложен платеж и се извършва в момента на доставката.  Виж сраница Доставка и плащане.

 

5. Връщане на закупена стока

 

Всеки потребител (ако е физическо лице) има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 7 -дневен срок от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането.

Потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при charomat.com. Върнатата стока трябва да е в оригиналната си опаковка, да не е употребявана и да не е нарушен нейният търговски вид (напр. разкъсана опаковка, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура и други ако има такива.

Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към charomat.com са за сметка на клиента. charomat.com възстановява в пълен размер сумите, получени от потребителя, без разходите за доставка до адреса на потребителя (ако има такива), не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по реда описан в чл. 52 от ЗЗП.

​6. Други условия

 

Настоящите условия могат да бъдат променяни по всяко време без предварително уведомяване на потребителите. Charomat.com не носи отговорност ако потребителят не се е запознал с последния вариант на настоящите Общи условия. При използване на сайта и услугите, потребителят е длъжен да спазва настоящите Общи условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и те да не са упоменати в настоящите Общи условия.

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към нас на посочения за кореспонденция адрес или чрез контактния формуляр на сайта. Контакт с нас.